Ton Mol

A.J. Mol“Communicatie is de spil waarom alles draait in dit leven”, vindt Ton. Niets functioneert naar behoren als intermenselijke relaties stroef verlopen. Niet bij bedrijven of andere instanties, niet bij scholen en ook niet binnen het gezin. De resultaten zullen slecht zijn als binnen een groep mensen niet communicatief vaardig zijn. In al zijn lezingen wordt aandacht besteed aan goed communiceren.

Ton werkte 17 jaar bij het basisonderwijs, als onderwijzer en directeur van een middelgrote school. Toen gooide hij het roer om. Hij ging bij het Volwassenen Onderwijs werken en gaf daar Nederlands aan anderstaligen: van laag opgeleide tot hoogopgeleide. Zijn grote ambitie was echter de begeleiding van dyslectici. Daarom volgde hij post HBO opleiding Remedial Teaching bij de Leergangen in Tilburg en een opleiding “Remediale Begeleiding ten aanzien van de Moderne Vreemde Talen” aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hierna startte hij zijn eigen praktijk als Remedial Teacher. 
In de jaren die volgden, breidden zijn werkzaamheden zich uit. Naast RT verzorgde hij voor het FNV scholingsinstituut sollicitatietrainingen binnen het kader van werkloosheidsprojecten. Ook nam hij via het  FNV deel aan een ODL (Open and Distance Learning) project. Een Europees project waarin leerstof werd ontwikkeld voor kansarme Europese burgers. Ondertussen bleef hij dyslectici begeleiden. Schreef vele artikelen voor het blad Balans Belang, een blad voor ouders van dyslectische kinderen. ‘Pareltjes’ noemden de redactieleden van die blad dit. In 1996 schreef hij een boek over dyslexie, het eerste boek over dit onderwerp waarin veel aandacht werd geschonken aan de volwassen dyslecticus. Tevens volgde hij in die periode de opleiding ‘docent Veiligheid’ en werd hij docent en examinator in de Veiligheidsbranche. Vlak voor zijn pensionering volgde hij de opleiding Copywriting en schreef na het behalen van zijn diploma drie trainingsboeken voor het adviesbureau Bol training & opleiding.
Hij heeft het in zijn leven altijd opgenomen voor de underdog. Zijn passies zijn schrijven en kennisoverdracht. Als hij schrijft, houdt hij rekening met de doelgroep, om zeker te weten dat de lezer hem begrijpt en er door wordt geïnspireerd. Wanneer hij onderwijst, is zijn motto: Onderwijzen is niet een emmer vullen, maar een vuur ontsteken.

 Lezingen en workshops die Ton kan verzorgen:

  • lezingen dyslexie in combinatie met kennis over orthodidactisch leermateriaal
  • lezingen over relaties binnen het gezin en de gevaren van PAS: Parental Alienation Syndrome, oftewel het ouderverstotingssyndroom 
  • communicatietraining middle management 
  • helder taalgebruik voor ambtenaren en managers, goed communiceren in geschreven taal 
  • trainingen middle management: bevatten opdrachten om een bewustwordingproces in gang te zetten 
  • trainingen helder taalgebruik voor ambtenaren en managers: 18 tips om beter te leren schrijven, hiermee kunnen cursisten oefenen 
  • opfristraining Nederlandse Grammatica