Richard Bintanja

RB kleinRichard Bintanja (Amsterdam, 1967) is als meteoroloog/klimatoloog 18 jaar werkzaam geweest aan de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Brussel en momenteel het KNMI. Als zodanig heeft hij aan diverse wetenschappelijke poolexpedities deelgenomen, waaronder drie naar Antarctica. Het zuidpoolgebied is sindsdien een niet meer weg te denken element in zijn leven. Deze passie heeft onder meer geleid tot zijn debuutroman ‘Poolreizen’ (Uitg. Servo, 2006), waarin veel van zijn poolervaringen zijn verwoord. Kijk ook op bintanja.nl/

Onderwerpen:

  • ‘Poolreizen’. Deze literaire lezing gaat over zijn roman ‘Poolreizen’, welke handelt
    over de wederwaardigheden van twee Nederlandse onderzoekers tijdens een wetenschappelijke expeditie naar Antarctica. Met behulp van een combinatie van beelden (foto, video) en tekstfragmenten zullen we de roman op lichtvoetige manier doorkruisen, en zullen de diverse aspecten van poolexpeditie(s) de revue passeren. Tevens zal worden ingegaan op de wetenschappelijke vraagstellingen van de diverse expedities.
  • Over ijstijden en het klimaat van nog langer geleden. Deze lezing behandelt de oorzaken en gevolgen van vroegere klimaatveranderingen, en gaat bijvoorbeeld in op het ontstaan van
    ijstijden toen het Noordelijk Halfrond voor een groot deel onder een ijskap lag en mammoeten ons gebied bevolkten. Nog langer geleden waren er periods waarin het (veel) warmer was dan nu. Zijn we nu weer op weg naar zo’n warm klimaat, en kunnen we wellicht iets leren van het verleden? Waarom verandert ons klimaat eigenlijk?
  • Het broeikaseffect: het klimaat op de helling? Deze lezing gaat vooral over wat ons in de (nabije) toekomst te wachten staat aan eventuele opwarming, en gaat in detail in op de oorzaken van klimaatveranderingen, maar ook op de eventuele gevolgen. De huidige stand van zaken op het gebied van klimaat passeert de revue. Ook het zeeniveau komt aan de orde: moeten onze dijken al verhoogd worden? Zijn sommige klimaatveranderingen onomkeerbaar, en hoe groot is de menselijke invloed nu eigenlijk? Kunnen we over enkele jaren al naar de Noordpool varen?
  • Het weer op de Zuidpool: kou, wind, ijs en sneeuw. Deze lezing gaat in op de specifieke eigenschappen van het Antarctische klimaat. Waarom is het er bijvoorbeeld zo koud, zoveel kouder als op de Noordpool? En waarom staat er altijd zoveel wind? De kilometersdikke ijskap speelt hier natuurlijk een allesbepalende rol. Tevens zullen toekomstige klimaatveranderingen ook, en vermoedelijk vooral, de poolgebieden treffen. Er zal worden ingegaan wat de mogelijke gevolgen zijn, ook voor Nederland. Als uitsmijter volgen nog enkele handige tips voor toekomstige Antarctica-gangers.

Tags: , , ,