Guido van Geel

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, geologie en geomorfologie, wetenschap

Foto: Marcel Otterspeer

Guido van Geel (1947) studeerde biologie in Nijmegen en is lange tijd werkzaam geweest in het agrarisch onderwijs. Naast deze werkzaamheden ontwikkelde hij zich als beeldend kunstenaar. Zijn activiteiten in dit verband betroffen het vervaardigen van cartoons, illustraties tot het ontwerpen en realiseren van monumentale kunstwerken.
Éen van die monumenten is met enige moeite waarneembaar vanuit de ruimte, althans vanuit de satelliet die Google Earth heeft voorzien van beelden en is als zodanig een mooi bruggetje naar zijn lezing. Het onderwerp van de lezing betreft namelijk de ruimte.
Het verhaal is gebaseerd op één idee. Dit idee heeft geleid tot een theorie over een mogelijke ontstaansgeschiedenis van de maan in het bijzonder en het zonnestelsel in het algemeen.
Deze theorie geeft door oorzaak en gevolg een logische verklaring voor bijna alle onopgeloste vragen binnen ons zonnestelsel maar niet alleen die de sterrenkunde betreffen maar ook over de geologie op aarde tot en met de evolutie.
In zijn prilste vorm is dit ‘voorstel’ reeds in 1998 gepubliceerd in enkele tijdschriften, waaronder het toenmalige tijdschrift van de sterrenwacht van Leiden, ‘Impact'(okt 1998).
Een meer uitgebreide vorm heeft daarna enkele jaren op de site van die sterrenwacht gestaan. Al die tijd is er kennis van genomen en nooit weersproken. Voor zover wetenschappers, durfden te verklaren dat zij de theorie aannemelijk vonden, waren dat steeds natuurkundigen, sterrenkundigen zijn altijd merkwaardig stil gebleven, misschien vanwege de consequenties voor hun vakgebied, want die zijn groot.
De lezing begint bij een supernova en eindigt bij de ontwikkeling van het landleven op aarde, bij elkaar ongeveer vijf miljard jaar.

Frank Hermans

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, geschiedenis, gezondheid, wetenschap

foto F.Hermans
Frank Hermans heeft als socioloog zich intensief beziggehouden met de reacties van de samenleving op schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, rampen, mishandeling, misbruik en ernstig verlies. Hij heeft onderzocht hoe deze gebeurtenissen mensen en hun samenlevingen kunnen ontwrichten en hoe de zorg voor de slachtoffers zich heeft ontwikkeld, zowel wereldwijd, als in Nederland in de afgelopen eeuwen en vooral de laatste dertig jaar. Hij heeft voor zijn proefschrift over dit onderwerp met de titel Trauma en beschaving 50 invloedrijke trauma-experts in Nederland geïnterviewd. Hij werkt met veel voorbeelden over gebeurtenissen die ophef hebben veroorzaakt. (aanslagen, vliegrampen, misbruikaffaires etc.) Hij is van mening dat veel psychische pijn als gevolg hiervan nog verborgen blijft. Een fundamentele heroriëntatie van de gezondheidszorg zou volgens hem veel leed en kosten kunnen besparen.

Frank Hermans geeft als socioloog aan het Hoger Onderwijs voor Volwassenen (HOVO) een cursus over originele visies op de toekomst van de mensheid. Hij behandelt hierin acht origi-nele denkers die zich met dit thema hebben beziggehouden: Steven Pinker, Jared Diamond, Francis Fukuyama, Charles Taylor, Peter Sloterdijk, Randall Collins, Ian Morris en Jürgen Osterhammel. Deze cursus kan in een beknopte en aangepaste vorm worden aangeboden in de vorm van een of twee lezingen.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

Wordt de wereld gewelddadiger?
Stevenen we af op een catastrofe?
Ontwikkelt zich een vorm van wereldwijd altruïsme?
Wat voor gevolgen heeft de enorme toename van de onderlinge verbindingen tussen mensen?
Zijn we in staat de kwetsbare infrastructuur van transport en communicatie te beschermen?
Wat voor gevolgen heeft de complexer wordende wereld voor het psychisch evenwicht van mensen?

Ton Mol

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, communicatie, management, taal, wetenschap

A.J. Mol“Communicatie is de spil waarom alles draait in dit leven”, vindt Ton. Niets functioneert naar behoren als intermenselijke relaties stroef verlopen. Niet bij bedrijven of andere instanties, niet bij scholen en ook niet binnen het gezin. De resultaten zullen slecht zijn als binnen een groep mensen niet communicatief vaardig zijn. In al zijn lezingen wordt aandacht besteed aan goed communiceren. Lees verder…