Paula Brunsveld van Hulten

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, dekolonisatie, emigratie, immigratie, islam, moslim, Nederlands-Indië, politiek


Paula Brunsveld van Hulten heeft het boek “Wij zijn Nederland” (Lecturium, Zoetermeer) gemaakt (2016) (www.wijzijnnederland.nl) waarvoor ze bekende en onbekende Nederlanders met en zonder migratieachtergrond heeft geïnterviewd met portretfoto, en het boek “Het onbeloofde land” (Elikser, Leeuwarden) (2018) een levensgeschiedenis in dekolonisatie Indonesië, Japanse bezetting, Bersiap, repatriatie en spijtoptanten naar Nederland.
Meer informatie:www.paulabrunsveldvanhulten.nl.

Haar onderwerpen:

  • Immigratie en integratie; Paula heeft zowel politiek (partijcommissie Integratie VVD 90er jaren) als in de praktijk (voorlichting/taallessen aan inburgeraars, geïsoleerde niet-westerse allochtone vrouwen) ervaring en inzicht gekregen in deze thematiek, in de rol en beleving van het geloof, de islam, en in opvattingen over waarden en normen. Wat verbindt en wat scheidt moslim Nederlanders van niet-moslim Nederlanders? Ook de interviews en gesprekken ten behoeve van “Wij zijn Nederland” droegen bij tot inzicht in de verschillen/overeenkomsten van de denk- en leefwereld van Nederland en migrantenculturen. Hoe denken wij/zij over elkaar? Hoe tolerant zijn wij/zij? Verschillen zijn soms groter en complexer dan menigeen denkt.
  • Dekolonisatie Nederlands-Indië / Indonesië, Bersiap, repatriëring, Molukkers; Paula is in 1948 in Surabaya geboren, als spijtoptant naar Nederland. In haar boek “Het onbeloofde land” beschrijft ze de historische gebeurtenissen van oorlog, kamptijd, dekolonisatie en Bersiap met de levensgeschiedenis van hoofdpersoon Jenny als leidraad. De psychische gevolgen van het verlies van haar vader, onveiligheid en verandering leiden tot een identiteitsstoornis. Ze gaat in 1998 terug naar Indonesië, op zoek naar haar jeugd. Paula heeft buiten eigen ervaringen veel research gedaan naar niet altijd even bekende feiten en cijfers. Jappenkamp, Bersiap, repatriëring, Backpay, spijtoptanten, Molukkers, de eerste presidenten van Indonesië komen onder meer voorbij, voor de meeste Nederlanders onbekende informatie.

Gillis Kersting

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, geschiedenis, islam, land en volk, Uncategorized

gillis

Gillis Kersting studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en aan de Alma Mater in Bologna. Hij vervolgde zijn studie met opleidingen journalistiek bij de Volkskrant en aan de Erasmus universiteit. Ondertussen werkte hij aan zijn talenkennis. Hij studeerde Italiaans aan de universiteit van Perugia en hij leerde Russisch in Sint-Petersburg.

Kersting probeert actuele gebeurtenissen te verklaren door historische verbanden te leggen. Hierbij put hij uit buitenlandse avonturen, uitgebreide historische expertise en kennis van theoretische werken, met name van Hobsbawm, Marx en Nietzsche. Als historicus zoekt Kersting in eerste instantie naar sturende economische factoren, maar hij heeft tevens oog voor de invloeden van culturele, psychologische en natuurlijke processen. Hij probeert de essentie te achterhalen van mondiale conflicten, politieke besluitvorming en sociale ontwikkelingen. Hierbij heeft hij geen tijd voor misplaatste politieke correctheid.

Kersting houdt lezingen, doet historisch onderzoek en hij gaat graag op pad. Voor kranten, tijdschriften en vakbladen maakte hij reportages over, onder meer, de moeizame verhoudingen tussen gemeentes en woonwagenbewoners, etnische en sociale spanningen in zijn geboortestad Amsterdam en in het Duitse Mannheim. Ook portretteerde hij oude Nederlandse ANC-strijders en bestudeerde hij de politieke consequenties van culturele hulp aan conflictgebieden in Georgië. Momenteel legt hij zich toe op een diepgaande studie van de wondere wereld der islam.