Woodi Oosterom

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, gezondheid, land en volk, ontwikkelingshulp

Woodi Wiljo Oosterom-van der Laan Bâh kan beeldend vertellen over haar leven en werken. Hoe zij begon met vooral dove kinderen te werken en dit ontwikkelt heeft tot een methodische aanpak.

Hoe zij in Afrika is gaan wonen en werken,indringend geraakt werd en onderdeel is geworden van de traditionele, besloten samenleving in Mauritanië.

Woodi is communicatietherapeut voor dove kinderen en gespecialiseerd in de Afrikaanse cultuur.  Zij heeft een communicatiemethode ontwikkeld die dove kinderen helpt hun belevingswereld uit te breiden waardoor hun mogelijkheden om relaties met elkaar en de buitenwereld aan te gaan groeien. Zij heeft de methode toegepast als communicatietherapeut en als ouder/opvoeder in een gezinshuis waar ook dove kinderen opgroeiden.

In 2000 heeft Woodi de Stichting Silent Work opgericht, samen met Demba Abou Bâh uit Mauritanie. Silent Work houdt zich bezig met duurzame projecten in Afrika voor ‘vergeten kinderen’. Er zijn projecten gerealiseerd in m.n. Rwanda, Mauritanië en Senegal op het gebied van schoon drinkwater, landbouw, gezondheidzorg, onderwijs, werkgelegenheid. Zij heeft de methode Langue Colorée ontwikkeld, gebaseerd op de cultuur en religie van Afrika om dove kinderen in de stad en op het platteland te leren lezen en schrijven.

Woodi woont en werkt ruim de helft in Afrika in Mauritanie en Nederland. Zij heeft over haar leven in Afrika en Nederland diverse boeken geschreven.

Frank Hermans

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, geschiedenis, gezondheid, wetenschap

foto F.Hermans
Frank Hermans heeft als socioloog zich intensief beziggehouden met de reacties van de samenleving op schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, rampen, mishandeling, misbruik en ernstig verlies. Hij heeft onderzocht hoe deze gebeurtenissen mensen en hun samenlevingen kunnen ontwrichten en hoe de zorg voor de slachtoffers zich heeft ontwikkeld, zowel wereldwijd, als in Nederland in de afgelopen eeuwen en vooral de laatste dertig jaar. Hij heeft voor zijn proefschrift over dit onderwerp met de titel Trauma en beschaving 50 invloedrijke trauma-experts in Nederland geïnterviewd. Hij werkt met veel voorbeelden over gebeurtenissen die ophef hebben veroorzaakt. (aanslagen, vliegrampen, misbruikaffaires etc.) Hij is van mening dat veel psychische pijn als gevolg hiervan nog verborgen blijft. Een fundamentele heroriëntatie van de gezondheidszorg zou volgens hem veel leed en kosten kunnen besparen.

Frank Hermans geeft als socioloog aan het Hoger Onderwijs voor Volwassenen (HOVO) een cursus over originele visies op de toekomst van de mensheid. Hij behandelt hierin acht origi-nele denkers die zich met dit thema hebben beziggehouden: Steven Pinker, Jared Diamond, Francis Fukuyama, Charles Taylor, Peter Sloterdijk, Randall Collins, Ian Morris en Jürgen Osterhammel. Deze cursus kan in een beknopte en aangepaste vorm worden aangeboden in de vorm van een of twee lezingen.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

Wordt de wereld gewelddadiger?
Stevenen we af op een catastrofe?
Ontwikkelt zich een vorm van wereldwijd altruïsme?
Wat voor gevolgen heeft de enorme toename van de onderlinge verbindingen tussen mensen?
Zijn we in staat de kwetsbare infrastructuur van transport en communicatie te beschermen?
Wat voor gevolgen heeft de complexer wordende wereld voor het psychisch evenwicht van mensen?

Gerard Heijnen

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, gezondheid

Gerard HeijnenGerard Heijnen heeft een bijna-dood-ervaring gehad. Deze ervaring heeft plaats gevonden tijdens zijn acuut ontstane ziekte in 2011. Hij heeft 2 weken in een coma gelegen. De verwachting was dat hij zou overlijden. Overlevingskans was er nauwelijks. Toch heeft hij het gered.
Over zijn belevenissen tijdens de coma heeft hij een boek geschreven, Voorbij Vandaag (Boekscout.nl.)
De lezing van Gerard bestaat uit algemene onderdelen van de bijna-dood-ervaring, zoals in de literatuur is beschreven, verweven met zijn eigen ervaring. De lezing is veelal interactief omdat er veel
vragen onder toehoorders zijn.

De lezing duurt ruim 2 uur, vaak uitlopend tot 2,5 uur en zelfs 3 uur.
Kijk voor meer info op www.gerardheijnen.nl

Naomi Albrechts

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, gezondheid

foto naomiAl jong wist Naomi  Albrechts (1973) dat ze iets wilde gaan doen waarin ze anderen kon helpen. Ze was net zeventien en ging in de hulpverlening aan de slag. Na het behalen van mijn HBO Pedagogiek werd ze leidinggevende in een jeugdgevangenis en later in een gesloten behandelsetting. Op een gegeven moment  realiseerde ze zich dat de inhoud van de functie anders was waarvoor ze eigenlijk het vak in was gegaan en heeft ze zich verder ontwikkeld. Samen met haar zus heeft ze een eigen praktijk opgezet en daarin zorgt zij voor het mentale gedeelte en haar zus voor het lichamelijke gedeelte, want  lichaam en geest kan je niet los zien. Kijk ook op www.sistersremedies.nl Lees verder…

Marc Scheffer

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, ecologie, flora en fauna, gezondheid

marcschefferAls socioloog en ademtherapeut bestudeert Marc Scheffer (1958) de wisselwerking tussen onze hedendaagse samenleving en de biologie van de mens. Bepalend voor hoe we met het huidige stressniveau in de wereld om ons heen omgaan is onze wijze van ademhalen. Daarbij speelt CO² een cruciale rol. De wetenschappelijke basis voor deze lezing ligt in het werk van de longarts en onderzoeker Prof. Dr. Konstantin Buteyko die erin slaagde het ademhalingscentrum met oefeningen te beïnvloeden waardoor mensen met bijvoorbeeld astma binnen drie maanden klachtenvrij werden. De gezondheid van misschien wel 90% van de bevolking staat vandaag de dag onder druk door een te zware ademhaling.

Laat je in de lezing van Marc Scheffer verbazen hoe opvattingen over ademhaling op zijn kop worden gezet en ontdek hoe oude wetenschappelijke kennis over de functie van CO² in het menselijk lichaam in deze tijd zeer actueel is.