Monique Groeneveld

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, architectuur, geschiedenis, land en volk, taal

Monique Groeneveld (1967), historica (Universiteit van Leiden) is gespecialiseerd in Azië. Al ruim tien jaar woont ze afwisselend in Nederland en Beijing. In Beijing gaat ze graag op de fiets door de hutongs. Juist in deze oude stadwijken zie je de combinatie van het oude en nieuwe China, iets wat haar blijft boeien.

In China gaan de ontwikkelingen tegenwoordig razendsnel en het is een voorrecht om deze op de voet te kunnen volgen. In haar presentatie komt niet alleen historisch maar ook modern China uitgebreid aan bod.

De volgende lezingen zijn mogelijk:

 • Ghinese geschiedenis: Vier grote keizers (Qinshi Huangdi, Yonle, Kublai Khan, Kangxi).
 • Chinese filosofie: Confucianisme, Boeddhisme en Daoisme.
 • Chinoiserie, inspiratie uit het Verre Oosten.
 • Europeanen in China, van missionaris tot architect,
 • De Zijderoute, de oude handelsroute
 • China update 2018: sociaal economische ontwikkelingen in het moderne China.
 • Chinese uitvindingen: papier, kompas, boekdrukkunst en buskruit.
 • 10 sterke vrouwen in China door de eeuwen heen.
 • Beijing, hoofdstad van een wereldmacht.
 • Kunst in het moderne China: Ai Weiwei en tijdgenoten.
 • Chinese taal.

Kees Bolle

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, architectuur, geschiedenis, landschapsontwikkeling, nederlandse polders

CJBVert

Historisch verteller Kees Bolle (1944) heeft als 8-jarige jongen de watersnoodramp in Zeeland meegemaakt en is daardoor  met zijn ouders verhuisd naar de Noordoostpolder. Toen hij in september 1953 in Emmeloord kwam wonen, was minstens de helft van de polder nog niet ontgonnen. Kees Bolle heeft altijd een brede belangstelling gehad voor zijn omgeving. Zodoende weet hij nog veel van de beginperiode van wording en opbouw.  Eind 2000 werd hij getroffen door een verlamming en kwam er een eind aan zijn werkzame (technische) leven. Enige jaren daarvoor  was hij Schoklandgids geworden omdat hij het leuk vond om de mensen zijn verhalen te vertellen. Ook kwam zijn zoon een keer thuis met een boek getiteld ‘Bouwen op nieuwe bodem’, over de bouw van boerderijen in de Wieringermeer en de Noordoostpolder. Door dit boek groeide zijn belangstelling voor de boerderijenbouw van de zo specifieke betonschuren in de Noordoostpolder. Hij ontdekte dat deze schuren veel interessante aspecten in zich droegen. In 2002 werd Kees Bolle vrijwilliger bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. In 2003 verscheen bij Nieuw Land een boek over de boerderijbouw in de Noordoostpolder, waaraan Kees meewerkte. Zo is hij zich verder gaan verdiepen in de vaderlandse droogmakerijhistorie met de nadruk op de Zuiderzeepolders en daarbinnen weer zijn eigen leefgebied, de Noordoostpolder.

Zijn vertelling kan beginnen  met zo’n 2000 jaar geleden met terpbewoners. Daarna neemt hij de aanwezigen in grote stappen mee door de vaderlandse droogmakerijgeschiedenis, om vervolgens via de Haarlemmermeer in de IJsselmeerpolders te belanden. Het belangrijkste deel zal over de geschiedenis van de Noordoostpolder gaan. Maar Kees Bolle weet nooit waar zijn verhaal hem heen brengt. Diverse aspecten zullen de revue passeren, maar het kan ook veranderen als de toehoorders een vraag of opmerking maken. Saai is het in ieder geval nooit, als het gaat over dit jonge gebied met zijn vele aspecten van ontginning, bevolking en sociale opbouw. Kees verzorgt ook dagexcursies met families of gezelschappen door de Noordoostpolder.

Kijk voor meer info op www.keesbolle.nl

Lenie van der Valk

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, architectuur, beeldhouwkunst, kunstgeschiedenis

Afbeelding 001
Lenie van der Valk (1934) heeft jaren als lerares gewerkt en daarna al jaren lang, samen met Chiel , haar man, cursussen gegeven over kunstgeschiedenis in de breedste zin van het woord: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst (ook de daartoe benodigde technieken) met een inleiding over de geschiedenis van het tijdsgewricht in de periode waarin het te behandelen onderwerp zich afspeelde. Ook religie en levensbeschouwing spelen een rol daar dit allemaal zijn invloed heeft op de kunst, evenals de literatuur en de filosofie, die in sommige tijdperken een bepalende rol spelen. Lees verder…

Rixt Albertsma

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, architectuur, flora en fauna, geschiedenis, land en volk

MJR_3468[1] detailRixt Albertsma (1973) studeerde journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht. Na jaren in de journalistiek te hebben gewerkt, vertrok Rixt in 2007 als freelance journalist naar Marokko. Nadat ze eerder haar hart aan het land had verloren. Naast het schrijven van verhalen, gaf ze les in de woestijn, doorkruiste het land, vastte mee, en maakte de samenleving van binnenuit mee. In 2010 publiceerde ze de reisgids 100% Marrakech. Inmiddels is ze terug en geeft ze lezingen over de vele facetten van Marokko. Lees verder…