Peeter Hakstege

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, land en volk, wereldreis

Peeter 2Peeter C. Ch. Hakstege (1944) heeft voor zijn werk als ook privé, samen met zijn gezin, veel gereisd. De reizen beperkten zich niet alleen tot Europa. Ook Azië (Indonesië en Bangladesch), het Caribisch gebied, Noord-Amerika en Oceanië werden o.a. bezocht.
In een tweetal lezingen wil hij graag verslag doen van een aantal onvergetelijke reis-ervaringen daarbij opgedaan.

De (voormalige) Nederlandse Antillen….zon, zee, zalig?
Aan de hand van een veelheid aan o.a. ervaringsverhalen en achtergrond- en reisinformatie wordt door Peeter verslag gedaan van zijn betrokkenheid met alle daartoe behorende eilanden, inclusief Aruba. Die eilanden heeft hij 20 jaar regelmatig bezocht als o.a. adviseur van organisaties (NGO’s) en overheidsinstellingen op het gebied van de gezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Naast de nieuwe staatkundige verhouding sinds 2010 zal ook de eenzijdige negatieve beeldvorming over “onze” Nederlandse Antillen anders, maar zeker positiever, aan de orde komen.

Wereldreis met kinderen….doen!
Het verslag van een 9 maanden durende (september 2006/mei 2007) wereldreis met zijn gezin met 2 kinderen in de leeftijd van toen 8 en 11 jaar. Een reis om nooit te vergeten! Naast informatie over de aanleiding en de voorbereidingen zoals planning, verkoop huis, leerplicht en kosten zal de lezing, aan de hand van een veelheid aan beeldmateriaal, verhalen over de landen die bezocht zijn en de bijzondere (reis)ervaringen en ontmoetingen die door het gezin met relatief jonge kinderen, daar zijn opgedaan. Ook mensen in andere levensfases zal dit kunnen enthousiasmeren met als mogelijk gevolg dat ze zin krijgen om ook de koffer in te gaan pakken.

De lezingen kunnen zo nodig aangepast worden aan specifieke belangstelling van de toehoorders.
Zie ook http://nl.linkedin.com/pub/peeter-hakstege/13/57/731