Herman Tjepkema

profielfoto Herman TjepkemaHerman Tjepkema (1955) volgde zijn opleiding aan de ‘Hogeschool voor de Kunsten Utrecht’ in Utrecht.
De afgelopen jaren werkt hij aan zijn monumentale portrettenserie “Bleke Meisjes”, de gesloten wereld van meisjes tussen kind en vrouw. De emotie is niet heftig of luidruchtig maar stil en introvert wat wordt versterkt door de statische klassieke pose. De meisjesportretten zijn zacht en sfeervol door de laagsgewijze opbouw en de techniek van het sfumato: het verzachten van contouren. Naast zijn vrije werk schildert Herman Tjepkema (kinder)portretten en modellen in opdracht.
Voor een portretopdracht werkt hij naar aanleiding van een serie digitale foto’s die hij bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van het te portretteren model komt maken.
Als de serie foto’s geslaagd is maakt hij in overleg met de opdrachtgever een keuze; verder werkt de kunstenaar ook naar aanleiding van (bruikbare) privefoto’s of van bestaande foto’s van bijvoorbeeld muziek- en filmhelden.
Tenslotte geeft Herman naast schildercursussen en workshops aan gevorderde amateurs ook lezingen over kunst en kunstbeschouwing. Kijk voor meer info op www.hermantjepkema.nl

Op 21 oktober en 4 november geeft Herman een lezing over Han van Meegeren. Voor meer informatie kijk op de lezingenkalender.

Dit zijn de onderwerpen voor zijn lezingen:

1.  D e  A a n b i d d i n g  v a n  h e t  L a m  G o d s
Deze lezing heeft als thema  het allermooiste, het meest begeerde en het meest belaagde kunstwerk aller tijden: “De aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders van Eyck.
De presentatie gaat o.a. over het  ontstaan van het veelluik, over de makers ervan, over  de symboliek en iconografie van de voorstellingen, over de ongelooflijke detaillering en over het spannende verhaal van de roof van de Rechtvaardige Rechters .

2.  H e  t    R  a  a  d  s  e  l     S  t  i  j  l
Hoe komt het dat de zichtbare wereld in verschillende tijden op zulke verschillende manieren is afgebeeld?  Met deze vraag begint het  boek: “Art and Illusion” van Sir Ernst Gombrich.
Gombrich is vooral bekend van zijn boek “The Story of Art”, in het Nederlands bekend onder de titel   “Eeuwige Schoonheid”.  “Art and Illusion” is een fascinerend onderzoek naar de psychologie van de waarneming,  over hoe wij leren waarnemen en hoe wij leren tekenen en schilderen.  De toehoorder/kijker wordt aan de hand van vele voorbeelden actief bij de presentatie betrokken.
De presentatie gaat o.a. over het  ontstaan van het veelluik, over de makers ervan, over  de symboliek en iconografie van de voorstellingen, over de ongelooflijke detaillering en over het spannende verhaal van de roof van de Rechtvaardige Rechters .

3. Over smaak valt niet te twisten maar je kunt je smaak wel ontwikkelen (David Hume)
Is het kijken naar en waarderen van Kunst alleen een kwestie van persoonlijke smaak of bestaan er criteria die je persoonlijke smaak overstijgen en waar je juist wel over kunt twisten?
Met andere woorden: bestaan er relevante selectiecriteria bij het  beoordelen van Kunst?
In deze lezing maakt u kennis met  drie kwaliteitscriteria die hoop ik zullen werken als een blikopener. Aan bod komen: het verschil tussen fantasie en creativiteit,  de verwachting en het begrip “Connectedness”  een  term van de Amerikaanse  filosoof en pedagoog  Jerome Bruner. Deze begrippen worden toegelicht  aan de hand van klassieke  maar vooral  moderne kunstwerken.
Tenslotte vraagt Herman u als lid van een fictieve jury een keuze te maken uit een aantal kunstwerken waarbij u de besproken criteria  zelf kunt toepassen.

4. T h e   P r e f e  r e n c e   f o r   T h e   P r i m i t i v e
“The Preference for the Primitive” is de titel van het laatste boek van de grote kunsthistoricus Sir Ernst Gombrich, vooral bekend van zijn klassieker “Eeuwige Schoonheid”.

De lezing gaat over de invloed van de Primitieve kunst op de Westerse kunst aan het begin van de 20e eeuw. De Primitieve Kunst heeft  niet alleen vele kunstenaars, waaronder Picasso geïnspireerd, maar vooral ook onze kijk op en waardering van Kunst ingrijpend veranderd.

De deelnemers aan de lezing kunnen aan het begin aangeven  aan welke kunstwerken zij de voorkeur geven en krijgen de gelegenheid hun keuze te motiveren.

Tags: , ,