Christian van der Heijden

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, religie

Christian van der Heijden77064 klein
Christian van der Heijden (Mierlo, 1968) is religiejournalist. Hij studeerde economie, theologie en wijsbegeerte. Enkele jaren was hij werkzaam als rooms-katholiek priester, maar haakte wegens een geloofscrisis af. Sinds 2000 werkt hij bij de KRO als redacteur voor levensbeschouwelijke programma’s. Geregeld doet hij op internet verslag van belangrijke gebeurtenissen in de Katholieke Kerk. In 2005 en 2013 was hij in Rome bij de keuze van de nieuwe paus. Inmiddels heeft hij drie boeken over paus Franciscus gepubliceerd.
Als filosoof is hij gespecialiseerd in het neopragmatisme en boeddhistische wijsbegeerte. Hij werkt thans aan de VU aan een proefschrift over meta-ethiek. Ook geeft hij aan diverse instituten filosofieles.
Christian is verwonderd door de teloorgang van het katholicisme in de Lage Landen. Vanuit die fascinatie denkt hij na over de betekenis van diverse vormen van het hedendaagse atheïsme. Ook reflecteert hij op de gevolgen van het atheïsme voor het collectieve en individuele besef van goed en kwaad. Hij meent dat in deze tijd van de afbrokkeling van westerse tradities en de actualiteit van de islam ironie een grote bijdrage kan leveren aan een cultuur van dialoog en ontmoeting. “Waar we in de twintigste eeuw te lijden hadden onder de waarheidsclaims van ideologieën, zijn nu het kapitalisme en het fundamentalisme de machtige pijngeneratoren. Beide claimen waarheid: door geloof te hechten aan de mens als homo oeconomicus en door een buiten elk redelijk discours om volgehouden godsbeeld. Dat laatste laat de waarheidsclaim absoluut prevaleren boven sympathie en empathie. Door de oefening van de ironie als deugd zijn deze destructieve pretenties te doorbreken”, denkt Christian.

Onderwerpen:
• Vaticaan
• Rome
• Pausschap
• Katholicisme
• Heiligenlevens
• Ontkerstening
• Kritische beschouwing op journalistiek
• Boeddhistische wijsbegeerte
• Meta-ethiek
• Godsdienstfilosofie
• Empathie en compassie
• Ironie
• Richard Rorty
• Nagarjuna
• Madhyamaka