Frans Assink en Bart Eugelink

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, muziek

60s Dylan

Frans Assink en Bart Eugelink vertellen over de stormachtige start van Bob Dylan’s carrière tegen de achtergrond van het Amerika in de jaren ’62 tot ’64.
Dylan trekt op 19-jarige leeftijd naar New York om, op straat en in kroegen spelend, zijn brood te verdienen. Hij wordt bij toeval ontdekt en verwerft in drie jaar tijd wereldfaam. Hij wordt gezien als de stem van zijn generatie omdat hij maatschappijkritische thema’s aan de orde stelt.
Met foto’s en filmfragmenten, maar ook door de nummers van Dylan live te spelen, krijgt het publiek een prachtig tijdsbeeld met aan de ene kant veel momenten van herkenning en aan de andere kant ook verrassende eye-openers.
Kijk ook op www.60sdylan.nl.

Paul Zuidgeest

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, land en volk, Uncategorized, wereldreis

Zuidgeest klein

Paul Zuidgeest (1971, landschapsarchitect) heeft al van jongs af aan een grote droom: vanuit Rotterdam naar Singapore fietsen. In 2013 besluit hij dat het tijd is om zijn droom te gaan realiseren. Hij zet een advertentie op internet, waar o.a. een Belgische dame op reageert. Korte tijd later – ze kennen elkaar nog nauwelijks – besluiten ze hun agenda’s voor een jaar leeg te maken om het grote avontuur en de ultieme vrijheid tegemoet te gaan.

In zijn lezing, die uiteraard met een veelheid aan schitterende beelden gepaard gaat, vertelt hij hoe zijn droom ontstaan is en wat hij zoal tegenkwam bij het realiseren ervan. Van buiten lijkt het zo mooi als iemand zijn droom waarmaakt, maar met enige regelmaat gaan de voorbereidingen met heel lastige beslissingen gepaard, ervaart Paul al snel. Lees verder…

Piet Steffen

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, flora en fauna, land en volk

Piet Steffen crop

In 2015 maakte Piet Steffen en zijn vrouw een rondreis door West-Australië . Devliegreis naar Perth ging via Dubai.
Ze hebben in Perth een camper gehuurd en hebben eerst Zuidwest-Australië verkend. Twee oceanen, reuzebomen, Waverock, grotten, gebergten. In een chronologische volgorde komen deze onderwerpen langs.
Om niet te veel in het saaie binnenland te belanden zijn ze terug naar Perth getrokken en vandaar de Oceaankust gevolgd naar het Noorden.  Sharkbay was het hoogste punt. Langs de kust is veel dierenleven te zien.
Tijdens de lezing over deze reis komen voor; vogels, zeeleeuwen , haaien, dolfijnen, kangoeroes, koalaberen en hagedissen. En verder landschappen zoals kusten, bergen, zandvlakten, zoutmeren en rivieren.

Op zoek naar Aboriginalskunst zijn ze in kleine musea en gemeenschapshuizen geweest en hebben contact gezocht met Aboriginals. Toen ze thuis waren hebben ze een maand een expositie gehouden over West-Australië. Een reis om niet te vergeten!

Piet Steffen is imker. In zijn lezing over bijen gaat het over de jaarcyclus van de honingbij.
Het verhaal wordt verteld aan de hand van imkermaterialen (kasten, korven, ramen, enz.)
Voor de pauze is er uitleg. Na de pauze zijn er bijen te zien op film.
Een interactieve lezing met veel materiaal en gelegenheid tot honingproeven.

Petra Hoogerwerf

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, coaching, communicatie, management, ondernemerschap

petra

Petra Hoogerwerf is een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter. Zij inspireert het publiek anders naar hun organisatie te kijken. Zij schreef het boek Vonk! waarbij zij inzicht geeft hoe organisaties met een Vonk! kunnen gaan werken. Door haar veelzijdige ervaring in het bedrijfsleven, de overheid, de politiek en de non-profit sector weet zij tal van voorbeelden aan te reiken. Het publiek wordt actief betrokken bij het verhaal. Zij zet aan tot denken en actie.
Als specialisatie heeft zij fondsenwerving en maatschappelijk ondernemerschap. Praktisch, toepasbaar, inspirerend. Door haar jarenlange ervaring behoort zij tot de top van de sprekers op dit onderwerp.
Als dagvoorzitter is Hoogerwerf prikkelend, structurerend en bindend. Zij weet een zaal goed te betrekken bij een onderwerp en ze houdt de sprekers scherp. Met haar degelijke voorbereiding wordt een conferentie tot een geslaagde bijeenkomst.
U kunt Hoogerwerf boeken voor lezingen, trainingen en dagvoorzitterschap.

Meer informatie vind u op www.veleda.nl

Gillis Kersting

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, geschiedenis, islam, land en volk, Uncategorized

gillis

Gillis Kersting studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en aan de Alma Mater in Bologna. Hij vervolgde zijn studie met opleidingen journalistiek bij de Volkskrant en aan de Erasmus universiteit. Ondertussen werkte hij aan zijn talenkennis. Hij studeerde Italiaans aan de universiteit van Perugia en hij leerde Russisch in Sint-Petersburg.

Kersting probeert actuele gebeurtenissen te verklaren door historische verbanden te leggen. Hierbij put hij uit buitenlandse avonturen, uitgebreide historische expertise en kennis van theoretische werken, met name van Hobsbawm, Marx en Nietzsche. Als historicus zoekt Kersting in eerste instantie naar sturende economische factoren, maar hij heeft tevens oog voor de invloeden van culturele, psychologische en natuurlijke processen. Hij probeert de essentie te achterhalen van mondiale conflicten, politieke besluitvorming en sociale ontwikkelingen. Hierbij heeft hij geen tijd voor misplaatste politieke correctheid.

Kersting houdt lezingen, doet historisch onderzoek en hij gaat graag op pad. Voor kranten, tijdschriften en vakbladen maakte hij reportages over, onder meer, de moeizame verhoudingen tussen gemeentes en woonwagenbewoners, etnische en sociale spanningen in zijn geboortestad Amsterdam en in het Duitse Mannheim. Ook portretteerde hij oude Nederlandse ANC-strijders en bestudeerde hij de politieke consequenties van culturele hulp aan conflictgebieden in Georgië. Momenteel legt hij zich toe op een diepgaande studie van de wondere wereld der islam.

Babette Porcelijn

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, communicatie, Duurzaamheid, Uncategorized

babette

Babette Porcelijn is initiatiefnemer van Think Big Act Now en schrijver van het boek ‘Verborgen energie in ons dagelijks leven’. Zij maakt inzichtelijk wat er op wereldschaal gebeurt (Think Big) en vertaalt dit naar een duurzaam dagelijks leven (Act Now). Babette legt blinde vlekken in ons denken over duurzaamheid bloot, en zij ontwikkelt een verfrissende methode voor verduurzamen van je lifestyle. Onderdelen hiervan zijn een top tien grootste impact op het ecosysteem, tips om dingen minder-beter-anders te doen en een ecopuntensysteem.

Babette heeft een ontwerpstudio. Zij maakt ingewikkelde onderwerpen voor een breed publiek inzichtelijk. Ze helpt bedrijven en organisaties om hun (complexe) verhaal begrijpelijk en aantrekkelijk te maken voor publiek, door de inhoud én de vormgeving te ontwikkelen. Dit talent zet ze ook in om mensen bewust te maken van klimaatverandering en de invloed die onze lifestyle daarop heeft.

Kijk voor meer info over Babette op www.babetteporcelijn.com

 Verfrissende invalshoeken van waaruit Babette over duurzaamheid spreekt:

 • verborgen energie in ons dagelijks leven
 • blinde vlekken in ons denken over duurzaamheid
 • communicatie: hoe kan je mensen motiveren voor een lastig onderwerp als duurzaamheid?
 • duurzaamheid in je marketingstrategie
 • het belang van systeemdenken
 • wat design thinking voor duurzaamheid kan doen
 • het Ecopuntensysteem

Dylan van Genderen

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, veiligheid

Dylan van Genderen is een instructeur in persoonlijke veiligheid en gevechtstraining, heeft door de jaren heen lesgegeven aan mensen met uiteenlopende achtergronden, professies en culturen. Tijdens dit werk heeft Dylan zich o.a. gespecialiseerd in het onderwerp seksueel geweld en heeft hij vele vrouwen les gegeven waaronder slachtoffers van seksueel geweld.
Daarnaast is hij een beveiliging/veiligheid specialist en consulent. In deze branche heeft Dylan zich kunnen specialiseren in vele uiteenlopende onderwerpen zoals Anti en Contra Terrorisme, Misdaadpreventie, Narcotica, Conflict Management, Risicoanalyses, Geopolitieke beveiliging en Internationale betrekkingen. Ook heeft hij de kans gehad zich te specialiseren in menselijk gedrag en lichaamstaal, een vaardigheid die hij graag combineert met zijn andere werk.

Dylan geeft trainingen en lezingen in al deze onderwerpen, aan allerlei mensen. Dylan is de auteur van het internationaal gepubliceerde boek The A.R.E.N.D. System Manual. Dit boek behandelt veiligheid en gevecht strategieën voor professionals en burgers in terreur, misdaad en conflictsituaties volgens het A.R.E.N.D. Systeem. Dylan gelooft dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van hoe terreur en criminaliteit werken in deze tijd.
Dylan geeft ook les in meditatie en energetische technieken. Vele van deze technieken heeft hij opgepikt met het beoefenen van vele verschillende Martial Arts stijlen.

Onderwerpen:

 • The A.R.E.N.D. System (lezing over de Inhoud van het systeem en het boek wat erover is geschreven. Voor zowel burgers als professionals)
 • Terrorisme/Anti en Contra terrorisme (voor zowel burgers als professionals actief in leger, politie of beveiliging)
 • Criminaliteit (voor zowel burgers als professionals)
 • Seksueel geweld/gender ongelijkheid
 • Inzichten in drugs en verboden middelen
 • Internationale betrekkingen en geopolitieke beveiliging
 • Conflict situaties/geweld op de werkvloer
 • Persoonlijke veiligheid (voor zowel burgers als professionals)
 • Menselijk gedrag en lichaamstaal
 • Risicoanalyses (voor professionals werkzaam in de beveiliging/veiligheid branche)
 • Meditatie en energetische technieken

Gerard Heijnen

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, gezondheid

Gerard HeijnenGerard Heijnen heeft een bijna-dood-ervaring gehad. Deze ervaring heeft plaats gevonden tijdens zijn acuut ontstane ziekte in 2011. Hij heeft 2 weken in een coma gelegen. De verwachting was dat hij zou overlijden. Overlevingskans was er nauwelijks. Toch heeft hij het gered.
Over zijn belevenissen tijdens de coma heeft hij een boek geschreven, Voorbij Vandaag (Boekscout.nl.)
De lezing van Gerard bestaat uit algemene onderdelen van de bijna-dood-ervaring, zoals in de literatuur is beschreven, verweven met zijn eigen ervaring. De lezing is veelal interactief omdat er veel
vragen onder toehoorders zijn.

De lezing duurt ruim 2 uur, vaak uitlopend tot 2,5 uur en zelfs 3 uur.
Kijk voor meer info op www.gerardheijnen.nl

Kees Bolle

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, architectuur, geschiedenis, landschapsontwikkeling, nederlandse polders

CJBVert

Historisch verteller Kees Bolle (1944) heeft als 8-jarige jongen de watersnoodramp in Zeeland meegemaakt en is daardoor  met zijn ouders verhuisd naar de Noordoostpolder. Toen hij in september 1953 in Emmeloord kwam wonen, was minstens de helft van de polder nog niet ontgonnen. Kees Bolle heeft altijd een brede belangstelling gehad voor zijn omgeving. Zodoende weet hij nog veel van de beginperiode van wording en opbouw.  Eind 2000 werd hij getroffen door een verlamming en kwam er een eind aan zijn werkzame (technische) leven. Enige jaren daarvoor  was hij Schoklandgids geworden omdat hij het leuk vond om de mensen zijn verhalen te vertellen. Ook kwam zijn zoon een keer thuis met een boek getiteld ‘Bouwen op nieuwe bodem’, over de bouw van boerderijen in de Wieringermeer en de Noordoostpolder. Door dit boek groeide zijn belangstelling voor de boerderijenbouw van de zo specifieke betonschuren in de Noordoostpolder. Hij ontdekte dat deze schuren veel interessante aspecten in zich droegen. In 2002 werd Kees Bolle vrijwilliger bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. In 2003 verscheen bij Nieuw Land een boek over de boerderijbouw in de Noordoostpolder, waaraan Kees meewerkte. Zo is hij zich verder gaan verdiepen in de vaderlandse droogmakerijhistorie met de nadruk op de Zuiderzeepolders en daarbinnen weer zijn eigen leefgebied, de Noordoostpolder.

Zijn vertelling kan beginnen  met zo’n 2000 jaar geleden met terpbewoners. Daarna neemt hij de aanwezigen in grote stappen mee door de vaderlandse droogmakerijgeschiedenis, om vervolgens via de Haarlemmermeer in de IJsselmeerpolders te belanden. Het belangrijkste deel zal over de geschiedenis van de Noordoostpolder gaan. Maar Kees Bolle weet nooit waar zijn verhaal hem heen brengt. Diverse aspecten zullen de revue passeren, maar het kan ook veranderen als de toehoorders een vraag of opmerking maken. Saai is het in ieder geval nooit, als het gaat over dit jonge gebied met zijn vele aspecten van ontginning, bevolking en sociale opbouw. Kees verzorgt ook dagexcursies met families of gezelschappen door de Noordoostpolder.

Kijk voor meer info op www.keesbolle.nl

Herman Tjepkema

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis, schilderkunst

profielfoto Herman TjepkemaHerman Tjepkema (1955) volgde zijn opleiding aan de ‘Hogeschool voor de Kunsten Utrecht’ in Utrecht.
De afgelopen jaren werkt hij aan zijn monumentale portrettenserie “Bleke Meisjes”, de gesloten wereld van meisjes tussen kind en vrouw. De emotie is niet heftig of luidruchtig maar stil en introvert wat wordt versterkt door de statische klassieke pose. De meisjesportretten zijn zacht en sfeervol door de laagsgewijze opbouw en de techniek van het sfumato: het verzachten van contouren. Lees verder…