Monique Groeneveld

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, architectuur, geschiedenis, land en volk, taal

Monique Groeneveld (1967), historica (Universiteit van Leiden) is gespecialiseerd in Azië. Al ruim tien jaar woont ze afwisselend in Nederland en Beijing. In Beijing gaat ze graag op de fiets door de hutongs. Juist in deze oude stadwijken zie je de combinatie van het oude en nieuwe China, iets wat haar blijft boeien.

In China gaan de ontwikkelingen tegenwoordig razendsnel en het is een voorrecht om deze op de voet te kunnen volgen. In haar presentatie komt niet alleen historisch maar ook modern China uitgebreid aan bod.

De volgende lezingen zijn mogelijk:

 • Ghinese geschiedenis: Vier grote keizers (Qinshi Huangdi, Yonle, Kublai Khan, Kangxi).
 • Chinese filosofie: Confucianisme, Boeddhisme en Daoisme.
 • Chinoiserie, inspiratie uit het Verre Oosten.
 • Europeanen in China, van missionaris tot architect,
 • De Zijderoute, de oude handelsroute
 • China update 2018: sociaal economische ontwikkelingen in het moderne China.
 • Chinese uitvindingen: papier, kompas, boekdrukkunst en buskruit.
 • 10 sterke vrouwen in China door de eeuwen heen.
 • Beijing, hoofdstad van een wereldmacht.
 • Kunst in het moderne China: Ai Weiwei en tijdgenoten.
 • Chinese taal.

Gonnie Goossens

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, fotografie, muziek, poëzie, psychologie

Voor Gonnie Goossens was het een moeilijke keus: klassieke muziek of beeldende kunst. Het werd een conservatoriumopleiding solozang en vele jaren was zij actief als concertzangeres en zangpedagoge. Fotograferen was haar grootste hobby !
Haar creativiteit eiste echter steeds meer ruimte en zij moest haar leven een drastische wending geven. Langzamerhand vond zij een geheel eigen stijl in het maken van audiovisuele projecten in een combinatie van muziek, fotografie en poëzie. Er volgden veel opdrachten, exposities en presentaties voor symposia, kunstkringen en fotoclubs. De VPRO noemde haar een muziekfotograaf.
Een specialiteit van haar zou je kunnen noemen het op een abstracte manier uitbeelden van emoties. Zo ontstonden o.a. ‘Mourning’ – ‘Last Words’ – ‘Amal’ en ‘Moodswings’ .
Verder zijn er projecten over bijzondere mensen zoals in: ‘So What ?’ – ‘Marcellino’ en ‘Klankgedicht’.
Gonnie Goossens heeft een Wikipediasite.

In haar Atelier de Kat in Beneden-Leeuwen kan Gonnie Goossens ca.30 personen ontvangen voor een ideale presentatie van haar werk. Het projectiescherm is 2.50 m. breed. Kijk ook op www.atelierdekat.nl.

Woodi Oosterom

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, gezondheid, land en volk, ontwikkelingshulp

Woodi Wiljo Oosterom-van der Laan Bâh kan beeldend vertellen over haar leven en werken. Hoe zij begon met vooral dove kinderen te werken en dit ontwikkelt heeft tot een methodische aanpak.

Hoe zij in Afrika is gaan wonen en werken,indringend geraakt werd en onderdeel is geworden van de traditionele, besloten samenleving in Mauritanië.

Woodi is communicatietherapeut voor dove kinderen en gespecialiseerd in de Afrikaanse cultuur.  Zij heeft een communicatiemethode ontwikkeld die dove kinderen helpt hun belevingswereld uit te breiden waardoor hun mogelijkheden om relaties met elkaar en de buitenwereld aan te gaan groeien. Zij heeft de methode toegepast als communicatietherapeut en als ouder/opvoeder in een gezinshuis waar ook dove kinderen opgroeiden.

In 2000 heeft Woodi de Stichting Silent Work opgericht, samen met Demba Abou Bâh uit Mauritanie. Silent Work houdt zich bezig met duurzame projecten in Afrika voor ‘vergeten kinderen’. Er zijn projecten gerealiseerd in m.n. Rwanda, Mauritanië en Senegal op het gebied van schoon drinkwater, landbouw, gezondheidzorg, onderwijs, werkgelegenheid. Zij heeft de methode Langue Colorée ontwikkeld, gebaseerd op de cultuur en religie van Afrika om dove kinderen in de stad en op het platteland te leren lezen en schrijven.

Woodi woont en werkt ruim de helft in Afrika in Mauritanie en Nederland. Zij heeft over haar leven in Afrika en Nederland diverse boeken geschreven.

Sjon Wagenaar

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, Duurzaamheid

DSCN2060-randvervaging-kopie-300x225Sjon Wagenaar studeerde in de jaren tachtig van de vorige eeuw filosofie, waarna hij na wat omzwervingen in de gezondheidszorg belandde. Jarenlang werkte hij in het Waterlandziekenhuis in Purmerend als verpleegkundige cardiologie en als gespecialiseerd hartfalenverpleegkundige.

In 2002 kwam hij in de gemeenteraad van Drechterland, alwaar hij in 2010 wethouder werd. Na de verkiezingen van 2014 keerde hij niet terug. In 2016 is hij zijn eigen onderneming gestart: Ecoceen. Zie ook: www.ecoceen.nl

De lezing van Sjon is een drieluik. Serieuze kost, maar aan de hand van beelden op een begrijpelijke en ‘luchtige’ manier verteld.
1. Cultuur, welvaart en energie – hoe hangt onze manier van leven samen met de beschikking over grote hoeveelheden energie
2. Energie in perspectief, de cijfers – waar zit al die energie dan in en hoe verhoudt zich dat tot elkaar
3. Filosofisch-ethisch perspectief – wat wordt er zoal gezegd over onze verantwoordelijkheid voor volgende generaties

Richttijd: drie kwartier (exclusief vragenronde)

Christian van der Heijden

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, religie

Christian van der Heijden77064 klein
Christian van der Heijden (Mierlo, 1968) is religiejournalist. Hij studeerde economie, theologie en wijsbegeerte. Enkele jaren was hij werkzaam als rooms-katholiek priester, maar haakte wegens een geloofscrisis af. Sinds 2000 werkt hij bij de KRO als redacteur voor levensbeschouwelijke programma’s. Geregeld doet hij op internet verslag van belangrijke gebeurtenissen in de Katholieke Kerk. In 2005 en 2013 was hij in Rome bij de keuze van de nieuwe paus. Inmiddels heeft hij drie boeken over paus Franciscus gepubliceerd.
Als filosoof is hij gespecialiseerd in het neopragmatisme en boeddhistische wijsbegeerte. Hij werkt thans aan de VU aan een proefschrift over meta-ethiek. Ook geeft hij aan diverse instituten filosofieles.
Christian is verwonderd door de teloorgang van het katholicisme in de Lage Landen. Vanuit die fascinatie denkt hij na over de betekenis van diverse vormen van het hedendaagse atheïsme. Ook reflecteert hij op de gevolgen van het atheïsme voor het collectieve en individuele besef van goed en kwaad. Hij meent dat in deze tijd van de afbrokkeling van westerse tradities en de actualiteit van de islam ironie een grote bijdrage kan leveren aan een cultuur van dialoog en ontmoeting. “Waar we in de twintigste eeuw te lijden hadden onder de waarheidsclaims van ideologieën, zijn nu het kapitalisme en het fundamentalisme de machtige pijngeneratoren. Beide claimen waarheid: door geloof te hechten aan de mens als homo oeconomicus en door een buiten elk redelijk discours om volgehouden godsbeeld. Dat laatste laat de waarheidsclaim absoluut prevaleren boven sympathie en empathie. Door de oefening van de ironie als deugd zijn deze destructieve pretenties te doorbreken”, denkt Christian.

Onderwerpen:
• Vaticaan
• Rome
• Pausschap
• Katholicisme
• Heiligenlevens
• Ontkerstening
• Kritische beschouwing op journalistiek
• Boeddhistische wijsbegeerte
• Meta-ethiek
• Godsdienstfilosofie
• Empathie en compassie
• Ironie
• Richard Rorty
• Nagarjuna
• Madhyamaka

Frank Hermans

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, geschiedenis, gezondheid, wetenschap

foto F.Hermans
Frank Hermans heeft als socioloog zich intensief beziggehouden met de reacties van de samenleving op schokkende gebeurtenissen, zoals oorlogen, rampen, mishandeling, misbruik en ernstig verlies. Hij heeft onderzocht hoe deze gebeurtenissen mensen en hun samenlevingen kunnen ontwrichten en hoe de zorg voor de slachtoffers zich heeft ontwikkeld, zowel wereldwijd, als in Nederland in de afgelopen eeuwen en vooral de laatste dertig jaar. Hij heeft voor zijn proefschrift over dit onderwerp met de titel Trauma en beschaving 50 invloedrijke trauma-experts in Nederland geïnterviewd. Hij werkt met veel voorbeelden over gebeurtenissen die ophef hebben veroorzaakt. (aanslagen, vliegrampen, misbruikaffaires etc.) Hij is van mening dat veel psychische pijn als gevolg hiervan nog verborgen blijft. Een fundamentele heroriëntatie van de gezondheidszorg zou volgens hem veel leed en kosten kunnen besparen.

Frank Hermans geeft als socioloog aan het Hoger Onderwijs voor Volwassenen (HOVO) een cursus over originele visies op de toekomst van de mensheid. Hij behandelt hierin acht origi-nele denkers die zich met dit thema hebben beziggehouden: Steven Pinker, Jared Diamond, Francis Fukuyama, Charles Taylor, Peter Sloterdijk, Randall Collins, Ian Morris en Jürgen Osterhammel. Deze cursus kan in een beknopte en aangepaste vorm worden aangeboden in de vorm van een of twee lezingen.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

Wordt de wereld gewelddadiger?
Stevenen we af op een catastrofe?
Ontwikkelt zich een vorm van wereldwijd altruïsme?
Wat voor gevolgen heeft de enorme toename van de onderlinge verbindingen tussen mensen?
Zijn we in staat de kwetsbare infrastructuur van transport en communicatie te beschermen?
Wat voor gevolgen heeft de complexer wordende wereld voor het psychisch evenwicht van mensen?

Denny Kiers

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, marine

Denny Kiers, woonachtig in Westerbork, is zijn werkzaam geweest als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine en heeft 25 jaar operationeel gevaren aan boord van onderzeeboten.
Tijdens de presentatie over de Nederlandse onderzeedienst laat Denny je kennis maken met het leven in een onderzeeboot, maar komt ook de techniek aan de orde.
Onderwerpen als het snuiveren van een onderzeeboot en het trimmen van een onderzeeboot, potje blazen en het ontsnappen uit een onderzeeboot indien hij na een ongeluk op de bodem van de zee terechtgekomen is, komen ter sprake.
Hoe gaat een onderzeeboot onderwater en hoe komt hij weer boven water?
Het beleid van onderwater discipline, het oefenen van de bemanning en het leven aan boord van een onderzeeboot worden in beeld gebracht.
Het is een onderwerp waar weinig mensen zich een beeld van kunnen vormen en voor velen onbekend terrein. Een wereld die Denny echter zeer goed kent.

Frans Assink en Bart Eugelink

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, muziek

60s Dylan

Frans Assink en Bart Eugelink vertellen over de stormachtige start van Bob Dylan’s carrière tegen de achtergrond van het Amerika in de jaren ’62 tot ’64.
Dylan trekt op 19-jarige leeftijd naar New York om, op straat en in kroegen spelend, zijn brood te verdienen. Hij wordt bij toeval ontdekt en verwerft in drie jaar tijd wereldfaam. Hij wordt gezien als de stem van zijn generatie omdat hij maatschappijkritische thema’s aan de orde stelt.
Met foto’s en filmfragmenten, maar ook door de nummers van Dylan live te spelen, krijgt het publiek een prachtig tijdsbeeld met aan de ene kant veel momenten van herkenning en aan de andere kant ook verrassende eye-openers.
Kijk ook op www.60sdylan.nl.

Paul Zuidgeest

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, land en volk, Uncategorized, wereldreis

Zuidgeest klein

Paul Zuidgeest (1971, landschapsarchitect) heeft al van jongs af aan een grote droom: vanuit Rotterdam naar Singapore fietsen. In 2013 besluit hij dat het tijd is om zijn droom te gaan realiseren. Hij zet een advertentie op internet, waar o.a. een Belgische dame op reageert. Korte tijd later – ze kennen elkaar nog nauwelijks – besluiten ze hun agenda’s voor een jaar leeg te maken om het grote avontuur en de ultieme vrijheid tegemoet te gaan.

In zijn lezing, die uiteraard met een veelheid aan schitterende beelden gepaard gaat, vertelt hij hoe zijn droom ontstaan is en wat hij zoal tegenkwam bij het realiseren ervan. Van buiten lijkt het zo mooi als iemand zijn droom waarmaakt, maar met enige regelmaat gaan de voorbereidingen met heel lastige beslissingen gepaard, ervaart Paul al snel. Lees verder…

Piet Steffen

thema('s): alle onderwerpen en sprekers, flora en fauna, land en volk

Piet Steffen crop

In 2015 maakte Piet Steffen en zijn vrouw een rondreis door West-Australië . Devliegreis naar Perth ging via Dubai.
Ze hebben in Perth een camper gehuurd en hebben eerst Zuidwest-Australië verkend. Twee oceanen, reuzebomen, Waverock, grotten, gebergten. In een chronologische volgorde komen deze onderwerpen langs.
Om niet te veel in het saaie binnenland te belanden zijn ze terug naar Perth getrokken en vandaar de Oceaankust gevolgd naar het Noorden.  Sharkbay was het hoogste punt. Langs de kust is veel dierenleven te zien.
Tijdens de lezing over deze reis komen voor; vogels, zeeleeuwen , haaien, dolfijnen, kangoeroes, koalaberen en hagedissen. En verder landschappen zoals kusten, bergen, zandvlakten, zoutmeren en rivieren.

Op zoek naar Aboriginalskunst zijn ze in kleine musea en gemeenschapshuizen geweest en hebben contact gezocht met Aboriginals. Toen ze thuis waren hebben ze een maand een expositie gehouden over West-Australië. Een reis om niet te vergeten!

Piet Steffen is imker. In zijn lezing over bijen gaat het over de jaarcyclus van de honingbij.
Het verhaal wordt verteld aan de hand van imkermaterialen (kasten, korven, ramen, enz.)
Voor de pauze is er uitleg. Na de pauze zijn er bijen te zien op film.
Een interactieve lezing met veel materiaal en gelegenheid tot honingproeven.