Lenie van der Valk

Afbeelding 001
Lenie van der Valk (1934) heeft jaren als lerares gewerkt en daarna al jaren lang, samen met Chiel , haar man, cursussen gegeven over kunstgeschiedenis in de breedste zin van het woord: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst (ook de daartoe benodigde technieken) met een inleiding over de geschiedenis van het tijdsgewricht in de periode waarin het te behandelen onderwerp zich afspeelde. Ook religie en levensbeschouwing spelen een rol daar dit allemaal zijn invloed heeft op de kunst, evenals de literatuur en de filosofie, die in sommige tijdperken een bepalende rol spelen.

Lezingen over individuele kunstenaars met hun levensverhaal plus tijd en tijdgenoten ter vergelijking en thema-lezingen zijn natuurlijk ook mogelijk.
Gemiddeld duurt een lezing twee uur maar desgewenst kunnen ze voor bepaalde doelgroepen op maat gemaakt worden. Tijdens de lezing worden schitterende dia’s vertoond.
Lenie en Chiel geven alleen lezingen in de regio Rotterdam De lezingen zijn niet bedoeld voor schoolklassen. Ze zijn toegesneden op senioren en volwassenen.

Tags: , , ,